Візія

Проєкт «Європейський досвід формування культури толерантності в українській перспективі: медіа, освіта, мистецтво»:

 • враховує принципи досліджень ЄС, а також філософські, ціннісні засади європейської цивілізації й механізми їхньої інтеграції в академічну практику й повсякдення;
 • сприяє діалогу між академічним світом і місцевим суспільством (представники громадських організацій, учасники громадянського суспільства), державні службовці (центри підвищення кваліфікації вчителів Запоріжжя), здобувачі різних рівнів освіти (насамперед, студенти й учні середньої школи);
 • формує плюралістичну свідомість у складних умовах сучасної розгалуженої комунікації
 • орієнтується на соціальну, економічну, технологічну інтеграцію високого рівня;
 • стимулює повноцінну ідентифікації з групою, класом, державою, нацією, культурою; відповідальність і усвідомленість рішень і вибору індивіда.

Громадяни України прагнуть мати знання, навички та компетенції, необхідні в суспільстві, що динамічно змінюється – стає мобільним, мультикультурним і цифровим. Проєкт сприятиме формуванню таких компетенцій завдяки реалізації цілей Європейського освітнього простору, Плану дій цифрової освіти на 2021-2027 роки, Молодіжної стратегії Європейського Союзу.

Провідні стратегії проєкту спираються на:

 • знання та ідеї, які посилюють роль ЄС у глобалізованому світі, і передбачають активну просвітницьку роботу з поширення методології формування ціннісної парадигми толерантного відкритого громадянського суспільства не тільки в академічному середовищі, а ще й у межах широкої громадськості через залучення зв’язків представників цільових спільнот.
 • усвідомлення та забезпечення механізмів інтеграції людей із різним культурним, соціальним, економічним походженням, із обмеженими можливостями, мігрантів.

Проєкт «Європейський досвід формування культури толерантності в українській перспективі: медіа, освіта, мистецтво» зорієнтований на законодавчі ініціативи, які відображають характер трансформаційних процесів в Україні:

 • Концепцію державної цільової національно-культурної програми «Єдність у розмаїтті», яке проводилося ДЕСС (Державною службою України з етнополітики та свободи совісті) у контексті розроблення правових механізмів імплементації Закону України «Про національні меншини (спільноти) України».
 • Державну стратегію забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на період до 2030 року та зокрема операційний план з її реалізації на 2022-2024 роки. Стратегію впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року.
 • Стамбульську Конвенцію - міжнародну угода Ради Європи, яку Україна, як одна з країн-авторок Стамбульської Конвенції, підписала її 07 листопада 2011 року, а ратифікувала 20 червня 2022 року, ухваливши Закон України від 20.06.2022 № 2319-IX «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами».

Транснаціональний вимір проєкту забезпечується його стратегічною метою й полягає в осягненні складної взаємодії між транснаціональними вимірами конфліктів, безпечною комунікацією, примиренням та зміцненням потенціалу громадянської свідомості, забезпеченні перспективи транснаціонального співробітництва у процесах формування відкритого толерантного суспільства, соціокультурній і міжкультурній комунікації. Провідні засади проєкту спрямовані на досягнення високого рівня міжсуб’єктних інтеракцій на основі європейської гуманістичної традиції й подальшому розповсюдженні досвіду сприйняття Іншого.

Вплив проєкту на зацікавленість країнами ЄС процесами в українському суспільстві й можливість досягнення високого рівня інтеграції важливий у контексті потенціалу розвитку транскордонного співробітництва: наступним кроком після реалізації проєктної ініціативи можуть бути програми віртуального обміну, творчої взаємодії й створення міжнаціональних освітніх ініціатив формальної і неформальної освіти.

Проєкт «Європейський досвід формування культури толерантності в українській перспективі: медіа, освіта, мистецтво» здійснює такі функції:

 • Інформативна: систематизація, класифікація та інтеграція діяльності організацій різного рівня й юридичного статусу, які створюють кластерну структуру громадянського суспільства.
 • Мотиваційна: підвищення шансів на успішне працевлаштування, практична орієнтація (застосування принципів толерантності в подальшому житті).
 • Інтеграційна: залучення громади, практичних спеціалістів, імплементація досвіду поза межами університетського середовища.
 • Інноваційна: поєднання теорії та практики питань толерантності, модусів повсякденного життя і його символічних проєкцій (мистецтво), залучення оригінальних методологій роботи з колективною свідомістю.

Отже, стратегічною метою цього проєкту є синтез та інтеграція принципів і стратегій щодо забезпечення рівності й недискримінації, способів протидії мові ворожнечі та вирішення інших актуальних питань розмаїття та інклюзії в академічній сфері й публічному просторі.